Дигитален печат

Обединяващо понятие за много печатни технологии, общото между които е директното пренасяне на изображението от цифрово описание /компютърен файл/ към физически носител – хартия или друга печатна медия. Дигиталния печат е най-подходящ за малки тиражи. Той позволява отпечатването дори на единични бройки за много кратки срокове.
Този вид печат включва: листовки, визитки, дипляни, покани, сертификати, удостоверения, менюта, брошури и т.н.

Дигитален печатДигитален печатДигитален печатДигитален печатДигитален печатДигитален печатДигитален печатДигитален печатДигитален печат