Графичен дизайн

Художествено оформление на всякакъв вид печатни материали и издания, изработване на фирмено лого, страниране и обработка на илюстрационен и снимков материал, векторизация на фирмени знаци.