Флексопечат

Флексопечатът е безспорно един от най-универсалните и разпространени методи за печат. Можете да печатате върху разнообразни материали при различна широчина на печатния цилиндър и при различна цветност. Флексопечатът е подходящ метод при ръкавни печатни материали.
Една малка част от възможностите на този печат са: вълнообразен картон, хартия, филми, фолио, картон, етикети, вестници, многослойни торби, тишу, опаковки за течности и др.

Флексопечат